ქუთათელაძე ბადრი
გაზიარება

მეგობრების ხსოვნას ექსკლიუზივი

უბის წიგნაკს სინანულის ცრემლი ახლავს!..
გამოაკლდა, ეჰ, რამდენი გამოაკლდა...
თუ გადავწერ, ან შევავსებ ფურცლებს ახლით,
არ გადავშლი, მე თქვენს გვარებს არ გადავშლი!..

??????