ქალდანი შერმადინ
გაზიარება

*** "ჩემს ცაზე მზე რომ გადადის" ექსკლიუზივი

მოლოდინი სჯობ მოსვლასა
ხევსური
ჩემს ცაზე მზე რომ გადადის,
სულ შავ ღრუბელი მოსავსა.
შენ, სიხარულო, ნუ მოხვალ,
მოლოდინი სჯობ მოსვლასა.
ამქვეყნად არცვინ იკითხავს,
გულს ვის სურვილი მოსრავსა.
თუ არ მოდიხარ, ნუმც მოხვალ,
მოლოდინი სჯობ მოსვლასა.

??????