ოთარაშვილი ვაჟა
გაზიარება

*** "სიკვდილი არაფერია" ექსკლიუზივი

სიკვდილი არაფერია,
ძნელი სიკვდილის შიშია...
სიცოცხლე ზეცის ფერია,
შენ მელანდები ძილშიაც...
თუმცა სიცოცხლეც ტანჯვაა,
(აბა რა ჰქვია უშენოდ?)
მოდი, დამკარი ხანჯალი,
იქნება სიკვდილს ვუშველო...

??????