არაბული მურთაზ
გაზიარება

*** "დაშურებიან დრო-ჟამს" ექსკლიუზივი

დაშურებიან დრო-ჟამს,
უშენებიათ სასწაული,
სამიზნესავით მოჩანს, _
მიჰკერებია ცას აული.
სასიამოვნოდ თბილი,
ვით სარეცელში ალის ტანი
გადაეყარა თრთვილი _
შემომეფეთა დაღესტანი

??????