არაბული მურთაზ
გაზიარება

ხსოვნა ექსკლიუზივი

ნაზი ზვიადაურს
გაფურჩქვნის სიმაღლეზე რომ მდგარა,
შურისგან ყოფილა დაზაფრული.
სასწაულ სილამაზით მომკვდარა
გუშინწინ დაია გაზაფხული.

??????