იათაშვილი შოთა
გაზიარება

ერთი თარგმანის ისტორია  

მუხრანთან და გივისთან ერთად
შოთა ჩანტლაძეს დაევალა,
ეთარგმნა «კალევალა».

აწმყოსთვის დაწუნებული პოეტი
გახდა ნამყოში
დასაბრუნებელი,
წესიერად რათა დაემღერებინა
დიადი რუნები.

ჩრდილოეთის ქვეყანა პოხელი,
ჯადოსნური წისქვილი სამპო _
და თვის ბოლოს _ ჰონორარი,
სიგარეტისთვის და თავისუფლებისთვის სამყო.

მაჭავარიანთან და ძნელაძესთან უწევდა
შოთას იმ დროს მუშაობა, დალევა და _
ასე ითარგმნა ქართულად
კარელიურ-ფინური ხალხური ეპოსი
«კალევალა».

??????