ადეიშვილი ნოდარ
გაზიარება

რომ ჩავალ... 

აბა, იგი რა გულია,
თუ შიგ ჩიტი არა მჯდარა,

ჩიტის ფრთებით მოხატულა
ჩემი გულის კარ-ფანჯარა.

უსტვენს ჩიტი,
უსმენს გოგო
გაზაფხულის
ავან-ჩავანს.

როცა ჩავალ...
სამარეშიც
ა, იმ ჩიტის გულით ჩავალ.

??????