აკობიძე ნანა
გაზიარება

* * * ეს ბესიკი 

ეს ბესიკი, ხარანაული,
რაღაცით ჩიტს ჰგავს:
შემოჯდება შენს ღობეზე და
თან არის, თან - არ არის.

გახედავ - კაცია და
სანამ მუხლებზე კაბას ჩამოიწევ,
გულისპირზე ხელს შეივლებ,
სადღაა -

ფრთების სწორებით და
ჩიჩახვზე ნისკარტის წმენდით გართული
ჩიტი ზის ღობეზე.

გაწბილებული მოისვამ ხელებს თეძოებზე,
მხრებზე - მოისინჯავ, ხომ ყველაფერი ადგილზე გაქვს,
იმ ჩიტკაცამ ხელს რაიმე ხომ არ გააყოლა. ...

გაიხედავ და ისევ კაცია..
გამოიხედავ და ისევ - ჩიტი...

ამასობაში შეიძლება ჩამოღამდეს,
თუ რამე არ იღონე,
თუ ხელი ჯოხს არ წამოავლე და
გამწარებულ-გაწბილებულმა, არ მოუქნიე...

მთავარია, ხელი არ მოგიხვდეს,
თორემ იმ ხელით ცომს ვეღარ მოზელ:
გაშლილ ხელისგულზე მეტაფორები ამოგივა,
როგორც - საფლავზე მრავალძარღვები,
და იმ სიცოცხლეზე ცეცხლივით მოგედება,
რომელიც თან არის, თან - არ არის...

??????