ჭავჭავაძე ილია
გაზიარება

დაკარგული ედემი 


ვის უნახავს ის ედემი შლილი, 

სადაც ისე ტკბილ არ არის ძილი, 

როგორც ტკბილია გამოღვიძება; 

სადაც ბუნების თავისუფლება 

მონებას, როგორც უხმო ყვედრება, 

ცოცხალ ფშვენითა უყენებს თვალსა; 

სად დაუკარგავს მშვენიერ ხალხსა 

იმ თვით ედემში თვისი ედემი? 

ვის უნახავს ის, სამშობლო ჩემი?.. 

??????