ეკიზაშვილი გიორგი
გაზიარება

* * * გარეთ გაუვალი ჯუნგლი 

გარეთ გაუვალი ჯუნგლი
გარეთ მუქარა და ხიფათები
ქუჩებში ვეღარ ნახავ სახეს
ქუჩებში დადიან სიფათები.

??????