გომელაური ნიკო
გაზიარება

*** "არის ჩემში როდენი" ექსკლიუზივი

არის ჩემში როდენი,
ოღონდ ცოტაოდენი.
არის ჩემში დავინჩი
კარგ და მზიან ამინდში.
არის ჩემში რუსთველი,
მაგრამ გამოუწვრთნელი...
და იქნება ჩემში დანტე,
თუ ცოდვები შენი მანდე.
ხანდახან ვგრძნობ ჩემში შოპენს,
მაისი რომ ჭერამს მოჰფენს.
ხანდახან კი, ჩემში ბახი
სუნთქვას, ბორგავს, როგორც ტახი.
ზოგჯერ კი, ნაპოლეონი
ლაპარაკობს ჩემში მგონი.
თქვენ ფიქრობთ _ დავკარგე გონი,
რომ ეს არის ცუდი ტონი.
ფიქრობთ არ ვარ თავმდაბალი,
როგორც ირგვლივ სხვა მრავალი.
ხოლო ჩემთვის ცოდვაა,
უცხო და უცნაური:
თუ ხარ მხოლოდ ჯუმბერა,
ბონდო, ანდა ზაური.

??????