ეკიზაშვილი გიორგი
გაზიარება

სოუქსუ, ბათუმის სასაფლაო 

კიპარისების ნაზი რწევა
აყრილი მიწა
მჭკნარი ყვავილი
ვიღაცის ხსოვნა
უფრო მეტი
დავიწყებული
მივიწყებული
მიცვალებული

??????