გომელაური ნიკო
გაზიარება

ქალბატონ N-ს 

ჩემო თვალის ჩინო!
ჩემო ნატვრის თვალო!
მათრობ, როგორც ღვინო!
საოცნებო ქალო!
ჩემთვის, ხიბლი შენი.
არის ხილი უცხო.
სიყვარულის სენი,
რად შემყარე? ურცხვო!
კარავი ხარ თბილი,
თუ შევძვერი _ ვაი!..
დამაცადე ძილი,
კაი ახლა, კაი!
შენ ხარ ჩემი ხვედრი...
თუ გაკოცე _ მტრისას!
შევაგებე მკერდი
კუპიდონის ისარს.
შენ მესტუმრე მაშინ
_ ჩემში ქარი ქროდა.
დაჰქრის ახლა ცაში,
რაც კი დარდი მქონდა.
შენ გაფანტე ბინდი,
შენ დაბადე მთვარე,
შენ გაფურჩქნე შინდი
_ ხარობს არე-მარე.
ცაზე მზეა ბაცი
სურვილი აქვს გგავდეს.
ჩემისთანა კაცი,
ნატრობს _ გვერდით ჰყავდეს.
ფიქრები ამ ქალზე
მომატარებს ქუჩებს.
ვეჭვიანობ ხალზე,
რომ უკოცნის ტუჩებს.

??????