კაჭარავა კარლო
გაზიარება

ჯენი ჰოლზერის სურათებით პარიზის მეტრო 

ჯენი ჰოლზერის სურათებით პარიზის მეტრო
იძენს შეშლილ და კარნავლურ იერს.
ვითომ კლოშარიც კიბესთან რომ ეგდო,
ვეღარ ახარებს მგზავრს გულისხმიერს.
შენს საკონცენტრაციო ბანაკში,
რომელიც ჰგავდა კიოლნის ტაძარს,
სადღაც კრინნეფეტცთან ჭუჭყიან ლაბადაში გახვეული,
როცა ჰგავდი ბებერ კურდღელს,
სასაცილოდ იწვდიდი წვიმისაკენ ხელს.

1991

??????