პეტრიაშვილი გურამ
გაზიარება

* * * მოხდა მკვლელობა ჩვეულებრივი 

მოხდა მკვლელობა ჩვეულებრივი.
წაუყვანიათ ყვავილი მინდვრის
და ცივ ქალაქში
სიცილ-სიცილით
დაღამებამდე უტარებიათ.

??????