პეტრიაშვილი გურამ
გაზიარება

* * * ქუჩის კუთხეში 

ქუჩის კუთხეში
მოულოდნელად
შევხვდით ერთმანეთს.
რა ნაღვლიანი საღამო იყო...
მე ყვავილები
მიმქონდა
სხვისთვის.

??????