ხორნაული ვაჟა
გაზიარება

* * * უსიყვარულო მგზავრ 

უსიყვარულო მგზავრი -
ნემსი ძაფის გარეშე.

??????