ხორნაული ვაჟა
გაზიარება

საათის სიკვდილი 

თორმეტი თვალი ამოუღამდა,
გაუქვავდა ორივე მახვილი.

??????