ბოსტაშვილი ვასილ
გაზიარება

ვიგრძენი ექსკლიუზივი

ვიგრძენი
წვიმის შრიალი,
ტყეში რომ იცის ისეთი,
სიღრმე უჩუმარ სიჩუმის,
ხმა უცნაური სიმღერის...
ზეცა ავივსე ტრფიალით,
წვიმამ რომ იცის იმ სევდით,
უსიხარულო სიხარულს,
უსიმღერობით ვიმღერდი...
ცრემლებით სავსე
ლამაზმანს უგზო-უკვალოდ მივსდევდი,
მივსდევდი,
მაგრამ დაწევნას
ნამდვილად არ ვაპირებდი...
და სიშორიდან
მის ასეთ შორეულობას ვითმენდი,
მსიამოვნებდა გალუმპულს
ყოფნა უსაზღვრო იმედით...

??????