ბროდსკი იოსიფ
გაზიარება

ციკლიდან "ოცი სონეტი მარია სტიუარტს", სონეტი 5 (მთარგმნელი: ვახუშტი კოტეტიშვილი) 

შენს საყვარელთა სათვალავი, ჩემო მარია,
თუ არა ვცდები, ოცდახუთსაც გადამცდარია.
გვირგვინისათვის არ არსებობს ზიანი მეტი,
ვიდრე ლოგინში ჩაიგორო ვიღაც ახვარი.

(ეს იმას ნიშნავს, სამეფო ტახტს ჩასცე ლახვარი
და სახელმწიფო შეარყიო, დაასხა რეტი.
რესპუბლიკა კი, როგორც ძველი ბერძნული სვეტი,
ბევრ ამისთანას გაუძლებს და იდგება მყარად).

შოტლანდიელი ბარონი კი არ არის ცეტი,
აზრს არ შეიცვლის, რაც უნდ მოხდეს, არა და არა!
შენს შოტლანდიელთ ჩაუვარდათ ნაცარში კოვზი,
ვერ განასხვავეს საწოლისგან სამეფო ტახტი.

თანამედროვეთ თვალში თეთრი ყორანი გახდი
და მათთვის იყავ საუკუნის კახპა და ბოზი!

??????