გილვიკი ეჟენ
გაზიარება

* * * ეს არ იყო ჩიტის (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი) 

ეს არ იყო ჩიტის
ფრთა,
ეს იყო ჰაერში მონანავე
ფოთოლი,
თუმცა არ იყო
ქარი.

??????