ველი ორჰან
გაზიარება

ჩემი თვალები (მთარგმნელი: თეა ზაქარაძე) 

ჩემი თვალები,
თვალები სადაა?

ეშმაკმა აიღო და წაიღო;
ვერ გაყიდა, მოიტანა.

ჩემი თვალები,
თვალები სადაა?

??????