სევაკი პარუირ
გაზიარება

ვიდრე ჯერ კიდევ სიყვარული ჩემი შორს არის (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი) 

ჩემი ახალი სიყვარული ვიდრე ჯერ კიდევ
შორს არის ჩემგან, სმენით ვუსმენ,
მაგრამ ვერ ვხედავ,
ვითარცა ტყეებს შეფარებულ მგალობელ ფრინველს...

??????