სევაკი პარუირ
გაზიარება

წყალთა ენა (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი) 

ასე მგონია, რომ წყალთა ენა
ჰგავს უცხო ენას ნასწავლს ნახევრად:
რასაც ამბობენ,
მე კარგად მესმის,
მაგრამ პასუხი
ვერ გამიცია...

??????