სტრანდი მარკ
გაზიარება

ლიფტი (მთარგმნელი: ზვიად რატიანი) 

1
ლიფტი დაეშვა სარდაფში და კარი გაიღო.
კაცი, რომელიც შემოვიდა, მეკითხება, "ზემოთ მიდიხართ?"
"ქვემოთ მივდივარ", ვეუბნები, "მე ზემოთ არ წავალ".

2
ლიფტი დაეშვა სარდაფში და კარი გაიღო.
კაცი, რომელიც შემოვიდა, მეკითხება, "ზემოთ მიდიხართ?"
"ქვემოთ მივდივარ", ვეუბნები, "მე ზემოთ არ წავალ".

??????