შარი რენე
გაზიარება

მოლაღური (მთარგმნელი: გიორგი ეკიზაშვილი) 

მოლაღურმა შეაღწია განთიადის დედაქალაქში
მისი სიმღერის ბასრმა მახვილმა გადაკეცა მწუხარე
საბანი...
ყოველივე დასრულდა

??????