ხალხური
გაზიარება

ქორის ერისთვის დისწულნო... 

ქორის ერისთვის დისწულნო,

ლაშქრულად კახეთს ჩახვალთა,

მაგით უყვარხართ ბატონსა, -

ომს უკრძალავად შახვალთა.

??????