ხალხური
გაზიარება

ნისლი ძეს ლებაისკარსა... 

ნისლი ძეს ლებაისკარსა

სულ მუდამ აუყრელადა,

აბაშას ტანზე ჯაჭვი სცვავ

სულ მუდამ წაუყრელადა.

??????