ყაზბეგი ალექსანდრე
გაზიარება

გამოუცდელს 

ყმაწვილო, გამოუცდელო,
ლაღობ, არ იშლი მღერასა:
გულწრფელი გამოსდგომიხარ
ლამაზ ქალების ცქერასა.
ნუ სჩქარობ, წამოიზრდები,
იწვნევ ჩვენს ბედისწერასა.
სული დაგიწყებს გოდებას
და გული სხვაფრივ ძგერასა...

??????