ხალხური
გაზიარება

მე ვაჟი მამწონს ისეთი... 

მე ვაჟი მამწონს ისეთი,

წილ ედვას ყველასთანაო:

კაია - პურადობაი,

ედგას ჭურჭლების ჯარაო,

ხანდისხან - შუღლიც კარგია,

მტერს ჩაუნათოს დანაო!

??????