ხალხური
გაზიარება

კიდევაც დაიზრდებიან... 

კიდევაც დაიზრდებიან

ალგეთს ლეკვები მგლისანი,

ისე არ ამოწყდებიან,

ჯავრი შასჭამონ მტრისანი.

??????