ხალხური
გაზიარება

კაი ყმა მაშინ კარგია... 

კაი ყმა მაშინ კარგია,

ომშიგით ამადიოდეს,

არ იკვეხოდეს ბიჭობას,

სხვათა უქმობას ჩიოდეს,

აბჯარსა, სისხლის გათხვრილსა,

სწმენდდეს და ჩამაზდიოდეს.

??????