ხალხური
გაზიარება

კაი ყმა ბეგთარს ჩაიცვამს... 

კაი ყმა ბეგთარს ჩაიცვამს,

წითლად შახვდება დილასა,

ლაშქარში მაშინ ჩავალის,

რკინა რო გაღეჭს რკინასა,

გონჯაი - დაიმალება,

კაი ყმა - დაჰკრავს წინასა.

??????