ხალხური
გაზიარება

კაი ყმა 

კაი ყმა, მგელი, არწივი -

არც ერთ არ გაიწურთნება!

მგელი არ მოშლის მგლობასა,

კაი ყმა - მამაცობასა,

არწივი - არწივობასა,

მთის ყურეთ თამაშობასა...

მგელი გაივლის მთაზედა -

ნამ გაბერტყილი დარჩება,

დაიხულუზნებს არწივი -

საჯიხვეებში გაჩნდება,

დასწვდება შუნის თიკანსა,

სადმე სადილად დაჯდება,

გულ-ღვიძლს ხომ შაშჭამს თვითონ და

ლეში - ყვავ-ყორანს დარჩება...

კაი ყმა, მგელი, არწივი -

არც ერთ არ გაიწურთნება!

??????