ხალხური
გაზიარება

გაგვიძეხ, ბერო მინდიავ... 

გაგვიძეხ, ბერო მინდიავ,

მუხლი მაიბი მგლისაო,

გაგვიყოლიე ახლები,

ვისაც თავი აქვს ცდისაო!

??????