ხალხური
გაზიარება

არწივო, მხარკვერიანო... 

არწივო, მხარკვერიანო,

ყორნებს რად აძლევ ზავსაო?!

მინდორთ რო მოკვდეს კაი ყმა,

წინ-წინ ეგ დასთხრის თვალსაო.

??????