კალანდაძე ანა
გაზიარება

პიკასოს უკვირს 

(ზოგიერთივაიჟურნალისტისმიმართ)

უკვირს პიკასოს: როგორ "ავხსნა,"
ზეცა ვით მწყალობს,
უზენაესის შთაგონებით
ვით ვარ დანთქმული?
რად არ კითხულობთ, მაგალითად,
ჩიტი ვით გალობს,
ან...
როგორ ვსუნთქავ,
ხელებს... სულში
როს მიფათურებთ?!

??????