კალანდაძე ანა
გაზიარება

სამაგიეროდ... 

შეგვრისხეთ, ხშირად
გვითხარით მწარეც, -
სამაგიეროდ...
მზეს უღებთ კარებს!
დიდება ქვეყნის
უახლეს ძალებს:
იბრუნებს მიწა,
სითკენაც...
ბრძანებთ!

??????