ჯაყელი ქეთი
გაზიარება

* * * მე ფოთოლივით მათრთოლებს ქარი 

მე ფოთოლივით მათრთოლებს ქარი,
წინ გაფენილი ზამთარი მაკრთობს,
ხელისგულებში ჩავითბობ ჰაერს
და ასე ოდენ ხელისგულს ვათბობ.
სად არის ახლა შენი თითები? -
ჩემი ათი არ მყოფნის ....

??????