ჯაყელი ქეთი
გაზიარება

* * * სმოგში ჭყივილით დაქრიან მერცხლები 

სმოგში ჭყივილით დაქრიან მერცხლები
და თვალებს მიცრემლიანებენ.
ჰაერი მკვრივია, ფეხები - მძიმე.
მოაჯირზე დავაბიჯებ,
როგორც ლურჯ ზედაპირზე.
ჭრილობებიდან ვლაპარაკობ.
სუნთქვა მიმთავრდება.
მთავრდება მოაჯირიც.

??????