ჯაყელი ქეთი
გაზიარება

* * * მე ვიცი, ფიცარს აწვება მიწა 

მე ვიცი, ფიცარს აწვება მიწა
და ქარში გცივა.
რომ, როცა მზეა თბილისის თავზე,
იმქვეყნად თბილა.
და როცა ბნელში უშენოდ მტკივა,
სასთუმალივით მისწორებ სიზმარს.
მე ვიცი, როცა ქარია გარეთ,
კარებთან შენი დუმილი მიცავს.

??????