წიკლაური მამუკა
გაზიარება

როგორც ირემი... 

ხედავ, როგორი სიყვარული აქვთ
მუხას და გრიგალს,
რა თავგანწირვით და თავშეწირვით
ეხვევა მუხას აშარი ქარი!
... მე კი სხვაგვარად მიყვარხარ -
შორეული ხარ და შემოგყურებ,
როგორც ირემი შეჰყურებს მთვარეს.

??????