უძილაური ელგუჯა
გაზიარება

* * * გული დაიყო ლექსის ბწკარებად ექსკლიუზივი

გული დაიყო ლექსის ბწკარებად,
შენ კი სად ხარ, ჩემო ნიბლია,
გადაკარგულო თვალთახედვიდან,
უშენოდ ყოფნა არ შემიძლია.
ამ წუთისოფლის ავმა ქარებმა
ყრმობის დღეები მოითარეშეს,
ჩემი ოცნების ციხე-კოშკები
დააქციეს და მოინარეკლეს.
დღეს იმ წარსულზე, ჩემო ნიბლია,
შენთვის სიმღერა მინდა დავწერო,
იმ წარსულივით ნზო და წმინდავ,
გულში ჩაგიკრა და მოგეფერო.

??????