უძილაური ელგუჯა
გაზიარება

* * * კვლავ ვნახე შენი სოფელი ექსკლიუზივი

კვლავ ვნახე შენი სოფელი,
მზემ ნისლის ფარდა ასწია,
მწუხრის ნიავმა წყნაროსთან
ჩადუნა გადაარწია.
მაგ შენი სოფლის ბოლოზე
ხარობს შალშავი პაწია,
მისმა სინაზემ, სიტურფემ,
კაცი სურვილად მაქცია.

??????