ჰერელი (ზაზა სუყაშვილი)
გაზიარება

ლექართი* ექსკლიუზივი

შჳილო, ბევრ მითქომ:
-
წჳრილფე-დიდიანად
სოფელს აგდებენ და ქალაქშ მიდიანავ!
აბა ვისთვის ვლეწო გლეხმა კალოები,
როცა ფუძეს ასე აუბრალოებენ... -
როცა სახლს ყიდიან მამულ-მიწიანა,
კუთხე იყიდება, განა იციანა?!
კომლი აღარ ადის ქართულ ქოხები და
ეზო-მენაჴები ასე ოხრდებიან.
ერთი პეშვი წყლით და ქოთნის ლობიოთი
დღევანდელობამდე ტკბილა მოვდიოდით.
დღეს კი დაივიწყეს კუთხე ზურმუხტული,
მარტო საით წავა გლეხი ქურმუხულით?!
შჳილო, ბევრ მითქომ:
-
წჳრილფე-დიდიანა
სოფელს აგდებენ და ქალაქშ მიდიანავ!----------

ლექართი - სოფელი კახის რაიონში
მენაჴი - ვენახი

??????