ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * ტ. მ-ს ექსკლიუზივი

ასეთი ფიქრი მიპყრობს,
როცა ვუყურებ ტრისტანს
მეგობრის თავი თითქოს
მხრებზე დაადგეს მტრის ტანს.

??????