ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * ჩემი ასაკი არ იციო ექსკლიუზივი

ჩემი ასაკი არ იციო ცისფერთვალებამ
ვის სიყმაწვილის წასვლა გვრიდა
მიწყივ წვალებას,
მე მზის ასაკიც ვიცი მეთქი
ვუთხარი ფიცით,
მაგრამ განა ეს აკლებს რამეს
მის ბრწყინვალებას.

??????