ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

* * * ნაზიმი ენდე ხმას მოლათა ექსკლიუზივი

ნიზამი ენდე ხმას მოლათა,
მღვდელთა, რაბინთა
განაგდე სევდა, რამაც შენი
გული დაბინდა
ყუმელი ბიჭი განჯას რომ ხარ
გამოკეტილი
ღმერთამდე ერთი მანძილია
ყველა დაბიდან!

??????