ქურდიანი მიხეილ
გაზიარება

მზის აბაზანა ექსკლიუზივი

სხივისხივისხივისხივისხი-
ვისხივისხივისხივისხივი-
სხივისხივისხივისხივისხი-
ვისხივისხივისხივისხივი

??????