გაზიარება
სურმანიძე ანა (ქალთამზე)
* * * "დალოცა და გამოცალა...  
ავტოპორტრეტოგრაფია  
არ იცი!  
დამშრალი ნოემბერი  
მეფისტოფელები  
სისხლის აქცია  
შარბათსიზმარი ანუ აფხაზეთს ვიყავ